Artykuły

Ostatnie zmiany: 11.02.2018 20:33
(1154 dni i 23 godziny temu)

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rżące (1992-2012)

Zapraszamy do nabywania książki o histori naszej parafii i osiedla. Książka stanowi cegiełkę, a środki uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na dokończenie budowy kościoła.
Zpraszamy do zapoznania się ze "Słowem wstępnym"

Konferencja Episkopatu Polski Archidiecezja Krakowska Caritas Archidiecezji Krakowskiej Centrum Jana Pawła II OPOKA - Labolatorium wiary i kultury Mateusz - chrześcijański serwis www Wiara - Portal Gościa Niedzielnego KATOLIK - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących Polonia Christiana Katolicki Magazyn Internetowy Tygodnik Katolicki Niedziela Gość Niedzielny Mały Gość Niedzielny Przewodnik Katolicki Nasz Dziennik
Poprawny XHTML 1.1 Poprawny CSS! Spam Poison Community Nie lubimy spamu! Spam nie lubi nas!

Masz pytania, uwagi?
Napisz do .

Idzie Bóg w postaci Dziecka

Abp Stanisław Nowak

„Ewangelia według św. Łukasza wskazuje na dzieci w życiu prenatalnym. Płód, który matki noszą pod sercem, żyje. To jest człowiek, wielki człowiek, choć taki malutki” - pisze metropolita częstochowski abp. Stanisław Nowak w rozważaniu do niedzielnej Ewangelii.

Ewangelia według św. Łukasza wskazuje na dzieci w życiu prenatalnym. Płód, który matki noszą pod sercem, żyje. To jest człowiek, wielki człowiek, choć taki malutki. I Chrystus objawił nam w swojej wielkiej miłości, że sam, nim jako mężczyzna umierał w sile wieku za nas na krzyżu, żył we wnętrzu swojej Matki Maryi jako malutki jeszcze płód.
Usłyszała Ona słowa: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie Synem Najwyższego” (Łk 1, 31n). Otrzymała też od Boga znak, że Jej krewna Elżbieta poczęła, mimo starości, syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną (por. Łk 1, 36). Z pośpiechem podążyła do domu Elżbiety. Ujrzała tam zapowiedziany od Boga znak. Gdy weszła i pozdrowiła swoją krewną, ta wydała okrzyk szczęścia i radości. Stało się bowiem coś w jej życiu niesamowitego: „poruszyło się dzieciątko w jej łonie”. Duch Święty przy tym ogarnął Elżbietę. Zaczęła błogosławić Maryję i owoc Jej łona, czyli Jezusa. Poznała bowiem, że Ten, który jest w łonie Maryi, jest Panem, to znaczy Bogiem.
Rzeczywiście Jezus, choć pozostawał jeszcze w stanie prenatalnym, był potężnym Bogiem i Zbawicielem. Jego łaska dotknęła już Jana Chrzciciela, gdy ten był jeszcze w łonie swej matki Elżbiety. Poruszyło się z radości dzieciątko żyjące w jej łonie i już było zdolne do kontaktu z Bogiem.
Kto pozostanie głuchym wobec tak wielkiego objawienia, że człowiek jest człowiekiem, będąc jeszcze w łonie matki i że już wtedy znajduje się pod szczególną opieką mocy i miłości Boga? Głos to dla wszystkich. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dar życia, gdy ono jeszcze jest w stanie przed narodzeniem. Głos to szczególnie do rodziców, by czuli wielką odpowiedzialność za dar życia, które jest im dane. Głos to dla Polski, by się przebudziła i wyszła ze stanu tak niskiej dzietności. Znak to dla rządców, lekarzy, różnych instytucji, by szanowali życie. Nie można z czystym sercem zasiadać do stołu wigilijnego i zbliżać się do Boga-Dziecka w bogactwie liturgii i obyczaju polskiego, chowając w sercu antykoncepcję, aborcję i ulegając fatalnej cywilizacji śmierci.
Idzie do nas Bóg w postaci Dziecka. Wyjdźmy Mu naprzeciw. Uwrażliwiajmy się na kulturę życia i miłości dziecka, każdego dziecka, tym bardziej, gdy ono tak malutkie, że jeszcze niewidoczne.
Ono żyje i Bóg je kocha.

Abp Stanisław Nowak urodził się 11 lipca 1935 r. w Jeziorzanach. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 r. Od 1963 r. do 1979 r. pełnił funkcję ojca duchownego w krakowskim seminarium duchownym, z przerwą na studia specjalistyczne z teologii w Instytucie Katolickim w Paryżu w latach 1967-1971, uwieńczone doktoratem. Od roku 1971 prowadził katedrę teologii życia wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od roku 1981 - Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej. W roku 1979 objął funkcję rektora WSD w Krakowie. 8 września 1984 r. został mianowany biskupem częstochowskim. Do godności arcybiskupa metropolity częstochowskiego został podniesiony 25 marca 1992 r. Jest przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji oraz członkiem Komisji Duchowieństwa.

Foto © Waldemar Kompała